Kształcenie w roku szkolnym 2021/2022

Od 1 września 2021 otwieramy pierwsze klasy, w których kształcenie odbywać się będzie w następujących zawodach:

  • technik weterynarii
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik rolnik
  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Są jeszcze wolne miejsca i zapraszamy wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie szkoły.