Światowy Dzień Bez Papierosa

Z okazji „Światowego Dnia Bez Papierosa”, który przypada na 31 maja młodzież mieszkająca w internacie szkolnym i wychowawcy internatu przygotowali apel, który miał na celu uwiadomienie uczniom negatywnych skutków palenia papierosów.

Oprócz wychowanków internatu w apelu wzięli udział także uczniowie nie mieszkający w internacie Ewa Michalska, Karolina Rokita oraz Jarosław Wróblewski. Apel był inscenizacją teatralną przeplataną utworami muzycznymi m.in. „Nie pal papierosów” zespołu Raz Dwa Trzy, Marszem żałobnym z filmu „Requiem dla snu”, prezentacją multimedialną. Na koniec o metodach walki z nałogiem swój głos zabrała pielęgniarka szkolna Magdalena Mikuś. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali ulotki wydane przez „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce”.