Szkolenie w ramach projektu Szkolny SzOK

Uczniowie uczestniczący w projekcie „Szkolny SZOK”, 1 października 2013 roku, brali udział w szkoleniu z obsługi platformy edukacyjnej. Zostali zapoznani z możliwościami urządzenia multimedialnego takimi jak: drukowanie, skanowanie, kserowanie, magazynowanie i przesyłanie danych. Dzięki szkoleniu, uczestnicy projektu będą mogli w pełni wykorzystać funkcje platformy edukacyjnej, co ułatwi im zdobywanie informacji niezbędnych w procesie kształcenia.