Szkolenie zorganizowane przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 13 maja uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikii wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Tematem szkolenia było m.in. zadania realizowane, kierunek, zakres  i cel  działań  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.