Szkolne Dni Profilaktyki

W dniu 20.03.2015 roku w naszej szkole odbyły się po raz dziesiąty Szkolne Dni Profilaktyki, które stały się już tradycją szkoły. W tym roku poruszyliśmy temat zapobiegania uzależnieniu od alkoholu oraz przemocy i zachowań agresywnych wśród młodych ludzi. Zaproszeni goście oraz aktorzy z Teatru Kurtyna z Krakowa, którzy odegrali dwa przedstawienia profilaktyczne zrealizowali program, który miał na celu wskazanie uczniom na problem przemocy i używania alkoholu oraz niebezpieczeństwo uzależnienia.

Miała być to nie tylko przestroga przed sięganiem po alkohol i stosowaniem przemocy, ale również wskazaniem na potrzebę uwrażliwienia nas na problemy drugiego człowieka. Poprzez odgrywane przez młodzież scenki sytuacyjne pokazaliśmy jak ważne jest to, by zauważyć obok siebie tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za występowanie tego typu problemów, niezależnie od tego kim jesteśmy i kim będziemy: kolegami, rodzicami, czy funkcjonariuszami państwowymi. Dni Profilaktyki umożliwiły integrację młodzieży i dorosłych, wspólne poruszanie ważnych dla obu stron tematów i wymianę poglądów w tak istotnych kwestiach jakimi są przemoc oraz nadużywanie alkoholu.