Technik Absolwent Roku XV edycja – rok szkolny 2020/2021

Konkurs kierowany jest do uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach branży mechanicznej i branżach pokrewnych. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w środowisku szkolnym, w środowisku technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.
Konkurs przebiega dwuetapowo:
I etap – organizowany przez jednostki terenowe SIMP do
3 września 2021 r.
II etap – finałowy, organizowany jest przez Zarząd Główny
SIMP do 15 października 2021 r.

karta- konkurs Technik-Absolwent 2021

REGULAMIN konkursu Technik Absolwent 2021

XV_ technik absolwent _2021_plakat_logo MEiN