Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział etapie szkolnym II edycji konkursu pn.”Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym,, zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Test odbył się w formie on-line i polegał na rozwiązaniu 30 pytań- jednokrotnego wyboru.

Troje uczniów z najwyższą liczbą punktów została nagrodzona finansowo:

  1. miejsce- K. Tomaszewicz- 1530 zł
  2. miejsce- R. Leszko- 1170zł
  3. miejsce- K. Poźniak- 900zł

Gratulujemy