Tomek drugi w kraju !!!

Nasz uczeń Tomasz Musiał zdobył drugie miejsce w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii I Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie i wygrał indeks na SGGW w Warszawie. Konkurs odbył się 24 kwietnia 2014 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronowali mu: J M Rektor SGGW oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest promowanie szkół podejmujących działanie w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej. W IV edycji konkursu udział? wzięło ok. 2700 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym. Do finału przystąpiło ok 150 uczniów. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą bowiem poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania. Po dokonaniu oceny Centralna Komisja konkursowa wyłoniła 5 laureatów. Drugie miejsce zdobył nasz uczeń Tomasz Musiał. Oprócz prestiżowej nagrody – indeksu SGGW w Warszawie otrzymał cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS, w tym całoroczne stypendium.