Trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie „Ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”.

Bartosz Lewkowicz , uczeń klasy drugiej Technikum zajął trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie „Ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”. Gratulujemy!!!