Trzymiesięczny staż zawodowy w Niemczech

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu ogłasza nabór uczestników do trzymiesięcznego programu zagranicznego stażu zawodowego w Niemczech. Bieżący staż zawodowy będzie realizowany ze środków nowego programu pod nazwą Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który przewidziany jest na lata 2021-2027.
Jednym z jego beneficjentów jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która realizuje również program Erasmus+. Projekt, który zamierzamy realizować nosi tytuł „Kształcenie zawodowe w rolnictwie – staż w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”” – nr projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000146949.
Staż zawodowy odbywa się w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na terenie landu Dolna Saksonia.
Instytucjami niemieckimi, które współpracują z Towarzystwem są:

 •  Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu,
 • -Dolnosaksońska Izba Rolnicza w Hanowerze.

Partnerzy zagraniczni to instytucje znane i popularne nie tylko na terenie Niemiec. Prowadzą one szeroką działalność w całej Europie oraz poza nią. Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej dysponuje nowoczesną bazą szkoleniową, wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz bazą noclegową i żywieniową na wysokim poziomie Natomiast w Polsce Towarzystwo współpracuje:

 • z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Poznaniu;
 •  zespołami szkół rolniczych z terenu całej Polski.

Obecnie przeprowadzamy nabór na staż zawodowy, który odbędzie się w okresie lipiec – wrzesień 2024 roku. Kandydaci na stażystów mogą być uczniami:

 • technikum rolniczego,
 • technikum
  mechanizacji rolnictwa ,
 • technikum weterynarii,
 • technikum agrobiznesu,
 • technikum żywienia

szczegóły