Tydzień Ekologiczny

Ostatni tydzień marca był „Tygodniem Ekologicznym” w naszej szkole, który miał na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz wyrabianie właściwych nawyków wobec przyrody.

 W poniedziałek młodzież przygotowała stanowiska ekologiczne. Motywem przewodnim każdego z nich był temat, który wcześniej wylosowali przedstawiciele klas. Uczniowie przygotowali m. in. makiety, plakaty, stroje ekologiczne, przyrządy codziennego użytku wykonane ze śmieci, które następnie oceniło jury.

We wtorek odbyła się wycieczka dla pierwszoklasistów do sortowni odpadów w Wiechlicach i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kartowicach. Młodzież dowiedziała się jak ważne jest segregowanie odpadów i że jest to aktywna forma ochrony środowiska.

Akcentem kończącym całe przedsięwzięcie był wyjazd do Zielonej Góry, do Centrum Keplera i Centrum Przyrodniczego.

Na miejscu uczniowie mogli zapoznać się ze stanowiskami interaktywnymi gdzie wszystkiego wręcz należy dotknąć, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. Przez cały tydzień klasy gromadziły makulaturę oraz zużyte baterie, co pozwoliło uwiadomić młodym ludziom jak ważne jest właściwe utylizowanie. Cała akcja zostanie podsumowana na najbliższym apelu i wtedy też poznamy najbardziej ekologiczną klasę w szkole.