Uroczystość złożenia ślubowania na stopień kadeta przez uczniów klasy 1 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

W dniu 24.05.2024r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie po raz pierwszy odbyła się uroczystość złożenia ślubowania na stopień kadeta przez uczniów klasy 1 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Uczniowie ślubowali w obecności całej społeczności szkolnej, dyrekcji , kadry pedagogicznej, rodziców oraz zaproszonych gości: zastępcy Burmistrza Szprotawy Pani Doroty Grzeszczak, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Pana Bartosza Klimkowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych Pana Andrzeja Skawińskiego w Szprotawie oraz przedstawicieli 11 Batalionu Remontowego oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji z Żagania.
Na sztandar szkoły ślubowanie złożyli: Konrad Ryszawy, Filip Świderski, Antoni Rymarczyk, Karol Burzyński, Adrian Skawiński, Filip Trawiński, Radosław Suchodolski, Artur Dobrzański, Kacper Cisek i Kuba Cisek.
Tekst roty odczytał dyrektor ZSCKR w Henrykowie mgr inż. Zbigniew Hałabura, który po ślubowaniu wręczył pamiątkowe dyplomy dla nowo mianowanych kadetów oddziału przygotowania wojskowego.
Poczet Sztandarowy do ceremonii oficjalnej przygotował Pan Wiesław Hałabura.
Uroczystość swoją obecnością ubogacił zaproszony oddział kadetów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie, który zaprezentował pokaz musztry paradnej.
W trakcie części artystycznej przygotowanej przez uczniów kl. 1TŻM kadeci wręczyli kwiaty swoim rodzicom.
Na zakończenie prowadząca uroczystość Oliwia Głodek z kl. 4TWM podziękowała wszystkim za udział i zaprosiła na poczęstunek – wojskową grochówkę, ciasto, kawę i napoje do przygotowanych namiotów.
Namiot wystawiony przez ULS „Uczniak” był oblegany przez wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli się sprawdzić ze sztangą i wygrać główną nagrodę, która przypadła Kamilowi Korniakowi z kl 3 M.