Warsztaty w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

7 października, dzięki uprzejmości Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, nasi uczniowie mogli wziąć dział w szkoleniu pt. „Bezpieczne stosowanie ?środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i dotyczyło problemów związanych ze spływem powierzchniowym i erozją gleby, znoszeniem ?środków ochrony roślin, oraz zanieczyszczeniem miejscowym i ochroną operatora podczas postępowania ze środkami ochrony roślin. W części praktycznej uczniowie wykonywali doświadczenia związane ze znoszeniem cieczy użytkowej podczas zabiegu ochrony roślin.