Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 27.11.2017r. odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów przez Lubuską? Kurator Oświaty panią Ewę Rawę. Tegoroczną laureatką stypendium jest Patrycja Frątczak , uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik weterynarii. Patrycja uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5.28. To niezwykle ambitna i pracowita uczennica, która wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, godnie reprezentuje szkołę w konkursach, aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i klasy, mobilizuje innych do działania. Nienaganna postawa stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów. Patrycja to przykład wzorowego ucznia naszej szkoły.