Wspólnie przeciw białaczce

17 listopada 2015 roku w naszej szkole młodzież, współdziałając z Fundacją DKMS, zorganizowała Dzień Dawcy Szpiku. Wychowawcy, chcąc umożliwić uczniom świadomą decyzję zostania dawcą szpiku, w tygodniu poprzedzającym ten dzień, przeprowadzili w klasach lekcje uświadamiające młodzieży ideę dawstwa, poświęcone nowotworom krwi oraz dotyczące problematyki związanej z pobieraniem szpiku. 16 listopada młodzież? propagowała akcję wśród społeczności lokalnej, namawiając do wpisania się na listę potencjalnych dawców i informując o możliwości rejestracji w szkole. Wolontariuszki, z klasy maturalnej technikum weterynarii, pracowały od samego rana, czuwały nad prawidłowym pobieraniem próbek, gromadziły dokumentację. Zarejestrowało się prawie 40 potencjalnych dawców. Akcję można uznać więc za udaną. Z pewnością zostanie ona powtórzona za rok, gdyż wielu uczniów z klas młodszych chce zarejestrować się w bazie dawców, po ukończeniu 18 roku życia.