Wycieczka do Plastinarium w Guben

W ubiegłą środę klasy weterynaryjne wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Plastinarium w Guben. Mieści się tam ośrodek preparacji ludzkich i zwierzęcych ciał, z zastosowaniem techniki zwanej plastynacją. Wycieczka podobnie jak sam obiekt miała charakter dydaktyczny.
Uczniowie mieli możliwość kształtowania wyobraźni o budowie i funkcjonowaniu ciała ludzkiego i zwierzęcego oraz wzajemnych powiązaniach i zależnościach pomiędzy poszczególnymi układami i narządami, pogłębienia wiedzy o historii anatomii oraz poznania metody plastynacji ciał. W pracowni plastynacji podejrzeli pracowników podczas preparacji anatomicznej oraz zadawali im pytania. Była również okazja doświadczenia anatomii z bliska, ponieważ w zwiedzanym obiekcie dozwolone było dotykanie eksponatów.
Jednogłośnie zaliczamy wycieczkę do bardzo udanych !