Wycieczka do Zielonej Góry

W dniu 23.10.2019r. uczniowie klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki obejrzeli w kinie w Zielonej Górze film Michała Rosy „Piłsudski”. Emisja filmu poprzedzona została prelekcją wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat życia i działalności patriotycznej głównego bohatera. Film przypomina wielką postać z kart historii Polski i dzieje powołanych przez niego Legionów. Pozwolił młodzieży pogłębić wiedzę na temat dążeń Polaków do niepodległości, ukazał różne oblicza walki o wolność Polski na początku XX w. oraz wpływ Piłsudskiego na kształt II Rzeczypospolitej. Młodzież z zaciekawieniem  zobaczyła film, który wpisuje się w ważne dla młodego pokolenia dyskusje o patriotyzmie, szacunku do bohaterów narodowych czy szukaniu autorytetów.