Wydarzenie w Pułtusku

MRiRW zorganizowało w dniach 11-13 października 2014 r., podczas dożynek w Pułtusku konkurs na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy z elementami PROW, w którym udział wzięli przedstawiciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa . Technika wykonania oraz rozmiar wieńca dożynkowego był dowolny. Jedynym warunkiem było umieszczenie logotypu PROW 2007-2013. Naszą szkołę reprezentowały Emilia Rzechowska, Malwina Dusan i Jagoda Szymańska. Uczennice przygotowały odpowiednie stoisko oddające charakter naszej placówki. Razem z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” prezentowano walory naszego regionu oraz częstowano przysmakami przygotowanymi przez uczniów technikum ?żywienia. Choć nie udało się zdobyć głównej wygranej, udział w konkursie można potraktować jako wspaniale doświadczenie, wzbogacające nas o wiedzą o tradycjach polskich regionów.