Wyróżnienie w konkursie Młody Agro-Przedsiębiorca

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Młody Agro-Przedsiębiorca”, organizowanym przez Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA, przy współudziale Towarzystwa Ubezpieczeń Concordia i Banków Spółdzielczych SGB. Patronat honorowy objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji Narodowej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,Agencja Rynku Rolnego , Agencja Nieruchomości Rolnych i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekt był skierowany do słuchaczy szkół o profilu rolniczym z całej Polski. Uczniowie w pięcioosobowych zespołach, pracując pod okiem koordynatora, mieli za zadanie stworzyć prezentację multimedialną przedstawiającą nowoczesne gospodarstwo rolne. Liczył się przede wszystkim pomysł, jego opłacalność i konkurencyjność na rynku oraz innowacyjność. Młodzież musiała ponadto przedstawić proces zakładania działalności, źródła finansowania i zaproponować ubezpieczenie. Zespół ZSCKR w Henrykowie stworzył projekt  ekologicznego gospodarstwa rolnego, zajmującego się uprawą żurawiny wielkoowocowej.

 Zespół w składzie: Paulina Dominiak, Karolina Zwolska, Mateusz Cieślikowski, Maciej Sendera, Jędrzej Wojtkiewicz zdobył wyróżnienie i oprócz nagród rzeczowych, bon dla szkoły na zakup sprzętu sportowego ,o wartości 1000 złotych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów