X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla rolnika”

Zapraszamy do udziału w II etapie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla rolnika”, który odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu. Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada br. pod adresem e-mail: kontakt@starybrzesc.pl . Zgodnie z Regulaminem Konkursu każda ze szkół powinna wytypować do II etapu 3 uczestników wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia etapu w formie on-line.

Regulamin Indeks dla rolnika 2023

Karta Zgłoszenia 2023