Złota Odznaka Honorowa Krajowego Zrzeszenia LZS

Nasza szkoła otrzymała od Prezydium Rady Głównej  Zrzeszenia LZS Złotą Odznakę Honorową Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów  Sportowych. Otrzymaliśmy to zaszczytne wyróżnienie w dowód uznania za wieloletnią działalność ma rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim.

Serdecznie dziękujemy.