12 tysięcy dla biblioteki !!!

Naszej bibliotece szkolnej udało się uzyskać w ramach rządowego, wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 12 tysięcy złotych. Celem tego programu jest wsparcie w latach 2016-2020 bibliotek szkolnych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dzięki pozyskanym środkom uda się odnowić księgozbiór biblioteki i zorganizować liczne akcje promujące czytelnictwo. Decyzje dotyczące zakupów książek będą podejmowane we współpracy z samorządem uczniowskim, uczniami i nauczycielami. Miejmy nadzieję, że to przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w naszej szkole.