Poegnanie absolwentów Technikum

29 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. W części oficjalnej uczniowie klasy maturalnej przekazali sztandar szkoły oraz symbole szkoły rolniczej (ziemia i sierp) swoim młodszym kolegom. Dyrektor wraz z wychowawcą klasy wręczyli nagrody książkowe najlepszym uczniom oraz świadectwo ukończenia szkoły. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymały Jessica Dragon (średnia 4,84) oraz Patrycja Moc (średnia 4,75). Wśród nagrodzonych za wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie, dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i działalność na rzecz szkoły znaleźli się równie?: Angelika Wróbel, Marzena Leszko, Magdalena Wożgin, Dawid Irski i Maksymilian Ziółkowski.

W tym wyjątkowym dniu żegnano również wieloletnią pracownicę szkoły, panią Teresę Głowacką. Wśród gromkich braw i wielu łez wzruszenia, p. Głowacka pożegnała sztandar szkoły, wszystkich pracowników i uczniów placówki. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas trzecich technikum. Po raz pierwszy absolwentom wręczono specjalnie przygotowane na tę okazje statuetki „Henryki”, przyznawane w różnych kategoriach. Na koniec czwartoklasiści zostali zaproszeni na słodki poczęstunek – tort wykonany przez uczniów klasy I technikum żywienia.