Apel promujący transplantację

Po raz pierwszy w tym roku nasza szkoła przystąpiła do kampanii promującej transplantacje i oświadczenia woli. Dnia 31.01.2012 r. odbył się apel promujący transplantację i oświadczenia woli. Wiedza i świadomość społeczna związane z sytuacją polskiej transplantologii wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Poprzez ten apel chcieliśmy  zaszczepić w sercach i  umysłach młodych ludzi ideę transplantacji jako bezcenną pomoc drugiemu człowiekowi.

Zaprosiliśmy  gości, którzy podzielili się z nami wiedzą o transplantacji. Był to pan doktor Bartłomiej Sobolewski i pan Edward Juszkiewicz. Tego dnia  zachęciliśmy młodzież oraz nauczycieli  do podpisania oświadczeń woli  o wyrażeniu zgody na oddanie po śmierci swoich narządów do przeszczepu. Takich oświadczeń woli jest ciągle o wiele za mało, gdyż każdego dnia i o każdej godzinie umierają ludzie czekający na przeszczep. Istnieje silna potrzeba mówienia o przeszczepianiu narządów i mamy nadzieję ,że to spotkanie wzbudziło w nas motywacje do dalszego kontynuowania tej inicjatywy.