Młodzieżowa Rada Miasta

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta w Szprotawie. Ta inicjatywa ma za zadanie przybliżyć młodzieży samorządność i kształtować wśród nich ideę społeczeństwa obywatelskiego. Miejmy nadzieję, że ta lekcja demokracji pozwoli młodym ludziom zrozumieć, iż polityka nie zawsze jest nudna a politycy rozwiązują realne problemy a nie tylko rywalizuję o władzę.

W dniu 11 stycznia 2012 roku o godz. 13.00 odbyła się I sesja. Otwarcia dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński, który dalsze przewodnictwo, do czasu wyboru przewodniczącego MRM, przekazać Agacie Marszalek – najstarszemu wiekiem radnemu. Kolejnym punktem porządku obrad było powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRM. Trzyosobowa Komisja, na czele której stała Justyna Markowska przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie. Na przewodniczącego MRM młodzi radni wybrali Martę Rożek, która przejęła dalsze prowadzenie obrad.

Nasi Radni to:

  • Marta Rożek
  • Joanna Kierzkowska
  • Justyna Markowska
  • Mariola Małolepsza
  • Agata Marszałek
  • Kacper Wancel
  • Jarosław Wróblewski