DNI ZDROWIA

I. Szkolny konkurs pt. „ Piramida zdrowego żywienia”
Wychowawcy klas technikum są proszeni o wytypowanie przynajmniej 2 osób do przygotowania plakatu lub makiety przestrzennej
Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej wraz z 10 zasadami prawidłowego żywienia.
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. 11.03.2020r. uczniowie wystawiają plakaty lub makiety na korytarzu przed pokojem nauczycielskim.
2. Prace konkursowe będą oceniane pod względem merytorycznym.
3. Przy ocenie merytorycznej jury konkursowe bierze pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność treści pracy z tematyką konkursu (0-5pkt.),
– wartość edukacyjną pracy ( 0-5pkt.),
– pomysłowość oraz kreatywność (0-5pkt),
– jakość techniczną : m.in. estetyka pracy, techniki wykorzystane do stworzenia pracy (0-5 pkt),
4. Każdy z członków jury konkursowego i komisji konkursowej przy ocenie prac posługuje się oceną punktową, przyznając każdej z prac punktową ocenę indywidualną. Ocena punktowa uwzględnia kryteria i skale punktowe wymienione w punkcie 3. Końcową ocenę pracy konkursowej stanowi suma otrzymanych punktów za wykonaną pracę.

11.03.2020 r. Dzień dawcy komórek macierzystych z DKMS

II. 12.03.2020r. Spotkanie z panią dietetyk z Naturhouse

Prelekcja na temat: Zasady skutecznej diety, mity żywieniowe.
Godzina 9.00 w świetlicy klasy pierwsze technikum
Godzina 9.45 klasy 2,3,4 technikum
Godzina 10.45 spotkania indywidualne uczniów w gabinecie pani pielęgniarki
Degustacja naturalnych soków

III. 13.03.2020r. Konkurs na zdrowe śniadanie

Wychowawcy klas technikum są proszeni o wytypowanie przynajmniej 2 osób do udziału w konkursie.

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. 13.03.2020r. uczniowie przygotowują półprodukty w domu.
2. O godzinie 9.00 pod okiem jury konkursowego przygotowują śniadanie.
3. Prace konkursowe będą oceniane pod względem merytorycznym, estetycznym.
4. Przy ocenie merytorycznej i estetycznej jury konkursowe bierze pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność pracy z tematyką konkursu (0-5pkt.),
– samodzielność wykonania (0-5 pkt),
– wartość edukacyjną pracy ( 0-5pkt.),
– pomysłowość oraz kreatywność podania (0-5pkt),
– jakość techniczną : m.in. estetyka pracy, techniki wykorzystane do stworzenia pracy (0-5 pkt),
4. Każdy z członków jury konkursowego i komisji konkursowej przy ocenie prac posługuje się oceną punktową, przyznając każdej z prac punktową ocenę indywidualną. Ocena punktowa uwzględnia kryteria i skale punktowe wymienione w punkcie 3. Końcową ocenę pracy konkursowej stanowi suma otrzymanych punktów za wykonaną pracę.

13.03.2020 r.
Zajęcia fitness o 10.00 z Panią Anną Cudajewicz
Godzina 10.00 – klasa II TAŻ i ITŻ
Godzina 11 – klasa ITRŻ i ITWA

1.04.2020r. Dzień Krwiodawstwa w szkole