Gala podsumowująca pierwsze półrocze

We wtorek 25 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące działalność w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele naszej szkoły oraz  wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami. Uroczystość rozpoczęto od przedstawienia działalności naszej szkoły. Zostały omówione akcje charytatywne, wycieczki oraz imprezy, w których uczniowie brali czynny udział. W dalszej części wyróżnieni uczniowie dostali dyplomy oraz drobne upominki, a ich rodzice – listy pochwalne za wysiłek włożony w wychowanie swojego dziecka. Spotkanie zostało uświetnione występami artystycznymi naszych uczniów oraz jednej z naszych absolwentek.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!