Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja spłaty kredytu

z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

  • Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
  • Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
  • Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),
  • Okres gwarancji: kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy,  kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
  • Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

lub https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/