Gala podsumowująca pierwsze półrocze

18 lutego odbyła się gala podsumowująca pierwsze  półrocze oraz uświetniająca sukcesy naszych najlepszych uczniów. W wydarzeniu wzięli udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły, wyróżnieni uczniowie oraz ich rodzice. Pan dyrektor, Zbigniew Hałabura, po krótce przedstawił dotychczasowe osiągnięcia naszych uczniów w konkursach oraz w zawodach sportowych. Wspomniane zostały akcje charytatywne, uroczystości i imprezy, w których szkoła brała czynny udział w pierwszym semestrze. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie listów pochwalnych wraz z drobnymi upominkami dla wyróżnionych uczniów, a rodzice otrzymali listy gratulacyjne za wysiłek włożony w proces wychowania swojego dziecka. Całe wydarzenie podsumowane zostało występami artystycznymi przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a w drugim półroczu ?życzymy jeszcze lepszych ocen, niesamowitych pomysłów i zapału do pracy, a nauczycielom cierpliwości i satysfakcji z postępów osiąganych przez uczniów.