Olimpiada Modych Producentów Rolnych w Henrykowie

Dnia 20.02.2019 w Zespole Szkół? Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXV edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zakres tematyczny, który obowiązywał podczas eliminacji obejmował materiał z działów: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo i higiena pracy, ekonomika i zarządzanie oraz zagadnienia związane ze Wspólną Polityką Rolną  oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Do ZSCKR w Henrykowie przyjechali uczniowie z opiekunami szkół rolniczych z Bobowicka oraz Kamienia Małego.  Eliminacje do olimpiady przebiegły w dwóch częściach. Podczas pierwszego etapu, test rozwiązywało 30 osób. Do kolejnego etapu dostało się 12 osób. W drugiej części uczestnicy odpowiadali na pytania, które były wyświetlane na ekranie. Do Finału krajowego, który odbędzie się w dniach 14 -15 marca 2019 r., podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach, dostało się 5 osób. Eliminacje do finału wygrał absolwent ZSCKR w Henrykowie – Tomasz Musiał. Z okazji XXV Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, ZSCKR w Henrykowie, odwiedził wicemarszałek województwa lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego – Zbigniew Kołodziej.