III edycja konkursu „IMAGINE!” Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI) i Inicjatywy Adriatycko-Jońskiej (AII).

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że ruszyła III edycja konkursu ” IMAGINE!” Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI) i Inicjatywy Adriatycko-Jońskiej (AII).

Ogólnym celem inicjatywy jest podniesienie świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-19 lat z krajów CEI i AII na temat Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, czyli programu działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu, i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz zastanowienie się nad wkładem, jaki mogliby wnieść w jej realizację na poziomie lokalnym.

Uczniowie powinni przedstawić swój pomysł dotyczący następujących obszarów Agendy ONZ: zrównoważenie społeczne, zrównoważenie ekonomiczne i zrównoważenie środowiskowe.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, ale zgłoszenie udziału w konkursie składa wyłącznie dyrektor szkoły lub nauczyciel.

Trzy szkoły z najlepszymi pomysłami otrzymają nagrodę w wysokości 15 000 euro każda.

Składanie wniosków online jest możliwe w terminie 15 – 28 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym warunki uczestnictwa, kryteria jakie muszą spełniać prace i zasady przyznawania nagród, znajdują się pod adresem:

https://www.cei.int/news/9512/3rd-edition-of-call-for-ideas-and-award-competition-imagine-active-young-citizens-for-sustainable

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować w języku angielskim pod adres: applications@cei.int

 

Pozdrawiamy i życzymy sukcesu,

Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN