Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W związku z rozpoczęciem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, mającej na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego informujemy, że zostaną przeprowadzone eliminacje na szczeblu gminnym.

Eliminacje gminne, których organizatorem jest Burmistrz Szprotawy, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach oraz Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, odbędą się w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach 23.03.2023 r. o godz. 10.00 w III grupach wiekowych:

I grupa – klasy I-VI szkoły podstawowej

II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej

III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Szkoły, które chcą wziąć udział w eliminacjach gminnych proszone są o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych i wytypowanie z każdej grupie po dwóch uczestników eliminacji gminnych.

Zgłoszenia uczestników eliminacji gminnych  należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie SP w Wiechlicach  do 10.03.2023 r.  (w załączeniu zgłoszenie i deklaracja RODO).

Do eliminacji powiatowych zakwalifikują się zawodnicy, którzy w eliminacjach gminnych zajmą 2 pierwsze miejsca w swojej grupie.

Materiały dotyczące turnieju zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej https: https://zosprp.pl/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/.

Zakres tematyczny turnieju, zgodnie z regulaminem Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, obejmuje wiedzę z zakresu:

1. Historii ochrony przeciwpożarowej.

2. OSP i Związku OSP RP.

3. Prewencji przeciwpożarowej.

4. Ratownictwa medycznego.

5. Organizacji szeroko pojętego ratownictwa.

OTWP_RODO-2022

zgłoszenie grupa III

Zgłoszenia – pan Marcin Kosmala