III edycja konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zaprasza uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych do udziału w III edycji konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem konkursu jest:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  • popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
  • zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami produkcji ekologicznej.

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach:

Etap szkolny

Etap szkolny będzie realizowany w formie on-line. Komisje do przeprowadzenia eliminacji szkolnych powołuje Dyrektor Szkoły. W etapie szkolnym wyłoniony zostanie jeden zwycięzca w każdej uczestniczącej w konkursie szkole, który będzie reprezentował szkołę na etapie krajowym.

Etap krajowy

Komisja, powołana przez Dyrektora CDR Oddział w Radomiu przeprowadzi konkurs w formie zdalnej dla uczestników, którzy zajęli pierwsze miejsce w etapie szkolnym.

Zgłoszenia do dnia 10 września.

Zapisy u Pana Marcina Kosmali.

Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa i przebiegu Testu zawarte są w załączonym Regulaminie.