Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca br. na terenie całej Polski trwają badania rolnicze Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badania prowadzone są cyklicznie, co 3-4 lata, a ich wyniki dostarczą informacji, które pozwolą na analizę zmian w strukturze gospodarstw rolnych, w tym opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Udział w badaniach jest obowiązkowy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Badania te stanowią (zaraz po Powszechnym Spisie Rolnym) jedno z podstawowych źródeł danych do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa.

Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniach jest niezbędne dla utrzymania ich efektywności. Chcielibyśmy, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonych badaniach rolniczych, ich celu, metodach i bezpieczeństwie.

ulotka Badanie ankietowe GUS – Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Badania rolnicze 1 czerwca – 14 sierpnia 2023