Inauguracja roku szk. 2015 2016

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, tradycyjnie przywitali nowy rok szkolny 2015/2016, zgromadzeni na placu apelowym. Na inaugurację przybyli rodzice uczniów i zaproszeni goście: zastępca Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku – pani Elżbieta Łyko; dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARIMR –pani Elżbieta Kwaśniewicz oraz Pan Jerzy Raczyński, przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych. Dyrektor szkoły, Zbigniew Hałabura, przywitał zgromadzonych, a następnie odczytano listy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Lubuskiego skierowane do nauczycieli i wszystkich uczniów. Głos zabrali również zaproszeni goście. Pani Elżbieta Kwaśniewicz, w imieniu ARiMR, na ręce dyrektora szkoły przekazała dwa urządzenia nawigacji satelitarnej, które będą służyć uczniom do ćwiczeń. Na zakończenie uroczystości 78 nowo przyjętych uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii oraz mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych złożyło uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.