Sukces w ogólnopolskim konkursie Postaw na słońce

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Postaw na słońce”, w którym Zespół Eko – Słoneczny patrol zajął 11 miejsce w kraju na 95 zgłoszonych do konkursu placówek szkolnych. Gratulujemy!!!

Projekt składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich miał uwiadomić społeczności szkolnej jakie są korzyści z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Członkowie zespołu przeprowadzili kampanię promocyjną: rozdawali wykonane przez siebie ulotki, wywiesili plakaty informacyjne, przeprowadzili apel szkolny i przedstawili wyliczenia, które pokazały ile energii potrzebuje budynek szkoły. W drugim etapie konkursu uczniowie pozyskali 5 właścicieli domów jednorodzinnych, którzy byli zainteresowani wzięciem udziału w projekcie. W tej części należało obliczyć zapotrzebowanie energetyczne dla poszczególnych budynków mieszkalnych oraz dobrać wielkość systemu fotowoltaicznego adekwatnego do zapotrzebowania energetycznego domu oraz obliczenie wynikających z tego oszczędności. W ostatnim etapie zorganizowali konferencję dla społeczności lokalnej promując energię ze źródeł odnawialnych. Na spotkanie zaprosili ekspertów i przygotowali poczęstunek.