Kolejny sukces Tomka

Nasza szkoła wzięła udział w Wojewódzkim Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych Województwa Lubuskiego. Olimpiada ta jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Celem organizacji Olimpiady jest wzbogacenie umiejętności zawodowych młodych producentów rolnych, a jednoczenie pogłębienie wiedzy i doświadczenia, przyczyniając się tym samym do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Olimpiada ma na celu również zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy oraz lepsze poznanie współczesnych uwarunkowań rynku rolno-towarowego.

Jeden z naszych reprezentantów Tomek Musiał drugi raz z rzędu był najlepszy spośród uczniów województwa