Zajęcia z poradnictwa zawodowego

Dnia 19.02.2014 roku w świetlicy szkolnej odbyły się dla młodzieży klas kończących naukę zajęcia z poradnictwa zawodowego. Spotkanie przeprowadzili pracownicy Mobilnego Centrum Informacj

i Zawodowej z Zielonej Góry. MCIZ to ponad powiatowa jednostka organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy tworzona w celu realizacji zadań z zakresu rynku pracy. Głównym celem zajęć było umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego i elastycznego planowania dalszego rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy niezbędnej do przejścia z edukacji do zatrudnienia oraz efektywnego ich wykorzystania na rynku pracy.