Kolejny wyjazd do Grecji w ramach Programu „Erasmus+”

Chcielibyśmy poinformować naszych przyszłych i obecnych uczniów, że będziemy realizować kolejny wyjazd w ramach Programu „Erasmus+”. Oznacza to, że w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dwa wyjazdy do Grecji do Salonik dla uczniów Technikum uczących się w naszej szkole. Wyjazdy zorganizujemy, kiedy uspokoi się sytuacji z zagrożeniem epidemicznym. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział. Zapraszamy