Wyniki rekrutacji

Od 1 września 2020 r. rozpoczynamy kształcenie w następujących zawodach:

• technik weterynarii
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Na wszystkich kierunkach są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy wszystkich chętnych. Wystarczy złożyć podanie w sekretariacie szkoły.