Konkurs  „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie wiedzy pod nazwą „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym.

Konkurs jest jednym z elementów projektu pn. Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy (LIFE19 IPE/PL/00005) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z partnerami: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz FPP Enviro sp. z o. o.

Informacje o projekcie: https://www.fdpa.org.pl/projekt-zintegrowany-life

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie projektu: : https://www.fdpa.org.pl/konkurs2023

 

1.       Do 17 marca do 14:00, szkoła przesyła zgłoszenie

2.       Do 22 marca każdy uczeń biorący udział w konkursie rejestruje się na stronie https://www.fdpa.org.pl/konkurs2023

3.       24 marca o godzinie 9:00 rozpocznie się test wiedzy I etapu konkursu, który wyłoni 50 uczniów z najlepszymi wynikami

4.       14 kwietnia odbędzie się test wiedzy II etapu konkursu, który wyłoni zwycięzców.