Konkurs na MEM „Żyj pełną życia bez energetyka” 

Organizatorami konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. i Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne z terenu województwa lubuskiego.

Temat konkursu/hasło konkursu: Celem konkursu jest opracowanie memu, czyli porcji informacji zamieszczonej w formie grafiki, obrazków, zdań, słów, spełniających funkcję edukacyjną, propagujących wśród dzieci i młodzieży nie spożywanie energetyków, ukazujących skutki zdrowotne spożywania energetyków.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp.

www.wsse.gorzow.pl

Bliższych informacji o organizowanym konkursie udziela pani Katarzyna Klimek – telefon:

95 3067117

regulamin konkursu mem