Konkurs „Be like a celebrity chef” – „Bądź jak sławny kucharz”

Zapraszamy do udziału w konkursie!
REGULAMIN KONKURSU
„Be like a celebrity chef” – „Bądź jak sławny kucharz”

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.
 2. Uczestnicy muszą zgłosić chęć udziału w konkursie organizatorowi konkursu P. Joannie Pasternak.
 3. Pierwszy krok w konkursie polega na przygotowaniu przepisu na dowolne danie. Przepis musi być w języku angielskim i musi zostać wcześniej zatwierdzony przez Komisję oceniającą.
 4. Kolejnym krokiem w konkursie jest przygotowanie wybranego przez siebie dania w domu i nagranie procesu przyrządzania za pomocą kamerki (najlepiej w telefonie), przedstawiając ustnie w języku angielskim i pokazując wykonywane przez siebie czynności. W nagraniu widoczne muszą być składniki, wykonywane czynności, dłonie i twarz uczestnika.
 5. Proces przyrządzania dania można nagrać w kilku częściach, a następnie nagranie połączyć w całość.
 6. Minimalna długość całego filmiku to 10 minut.
 7. Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursie, wyraża tym samym zgodę na publikację swojego filmiku na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku.
 8. Zwycięzca oraz uczestnicy, którzy zajmą 2 i 3 miejsce otrzymają nagrody rzeczowe, a ponadto każdy uczestnik otrzyma ocenę celującą z języka angielskiego zawodowego lub języka angielskiego.
 9. W skład Komisji oceniającej wchodzą:
  – P. Joanna Pasternak
  – P. Aneta Gbyl-Kwiatkowska
  – P. Mariola Sieńko.
 10. Ocenie podlegać będą:
  – treść wypowiedzi – 1-15 punktów;
  – poprawność językowa wypowiedzi – 1-10 punktów;
  – wymowa – 1-5 punktów;
  – kreatywność – 1-10 punktów;
  – poprawność przyrządzenia dania – 1-10 punktów.
 11. Materiał konkursowy należy dostarczać do P. Joanny Pasternak na nośniku pendrive lub przesyłać na adres mailowy joanna.pasternak.pl@gmail.com do 9 grudnia 2022 roku.

REGULAMIN Konkursu BE LIKE A CELEBRITY CHEF