Konkurs „Promocja PROW 2007-2013 w szkole”.

Nasza szkoła brała udział w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  konkursie na plakat pt. „Promocja PROW 2007-2013 w szkole”. W spotkaniu które odbyło się 15 czerwca 2010 r. w Warszawie brali udział wszyscy uczestnicy konkursu, a wśród nich uczennica technikum architektury krajobrazu naszej szkoły Katarzyna Jakóbiak.

 Podsekretarz stanu Artur Ławniczak wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom konkursów na plakat oraz esej dotyczący promocji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, ogłoszonych przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i skierowany był do szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a powołana do tego celu Komisja Konkursowa oceniając nadesłane prace wzięła pod uwagę ich twórczy charakter oraz interesującą i oryginalną formę przekazu, adekwatną do prezentowanego zagadnienia.

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak podkreślił rolę młodzieży w promocji PROW 2007-2013 i wyraził nadzieję, że tak liczny udział szkół rolniczych w konkursach pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość rozwoju obszarów wiejskich.