Pożegnanie absolwentów ZSZ

Dnia 12 czerwca 2009 r. odbyło się pożegnanie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy kształcili się w zawodzie mechanik – operator maszyn i urządzeń rolniczych.