Szkolne Dni Profilaktyki 2009

W naszej szkole od kilku lat odbywają się  Szkolne Dni Profilaktyki. Jest to ogólnoszkolne przedsięwzięcie organizowane przez panią pedagog wspólnie z młodzieżą.

W ramach realizacji Dni Profilaktyki chcemy przede wszystkim przygotować młodzież  do  zdrowego, bezzałogowego, twórczego życia, zapobiec niewłaściwym zachowaniom wśród uczniów, takim jak : agresja, przemoc, uzależnienia i  promować alternatywne  sposoby spędzania czasu wolnego. Wystawiane są wówczas przedstawienia teatralne i pokazy multimedialne. Młodzież sama wymyśla hasła i tematykę, którą chcą przedstawić kolegom. W tym roku Szkolne Dni Profilaktyki odbyły się 01.06 i dotyczyły zagadnień: nowotwory, otyłość, cukrzyca, epilepsja, roli krwi i witamin w organizmie. W przygotowywanie owych Dni szczególnie zaangażowani byli uczniowie klasy I technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego.