Powszechny Spis Rolny 2020

Już 1 września br. rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020, badanie wyjątkowe, ponieważ realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów powszechnych nakłada na państwa UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Spis rolny rekomendowany jest również przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, tym samy badanie realizowane jest przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Wywiązując się ze zobowiązań międzynarodowych Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 r. ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym.  Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.