Spotkanie w Zduńskiej Dąbrowie

„Spotkanie przy stole – łączy nas chleb” pod takim hasłem odbyło się wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie w dniu 19 października 2013 roku. W wydarzeniu brały udział szkoły rolnicze z całego kraju prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem spotkania była integracja oraz promocja edukacyjna szkól rolniczych skierowana do młodzieży oraz osób dorosłych chcących uzupełnić swoje wyksztalcenie oraz prezentacja wypieczonego przez uczestników bochenka chleba zawierającego elementy PROW 2007 – 2013.

Poza szkołami rolniczymi, których stoiska obfitowały w przepiękne dekoracje i wyroby piekarnicze, można było również odwiedzić stoiska Agencji Rolnych, KRUS-u, wybranych grup producentów oraz spółdzielni, gdzie przedstawiciele chętnie udzielali wszelkich informacji.

Swoją obecnością uświetnił to wydarzenie wiceminister Tadeusz Nalewajk, który również uczestniczył w komisji oceniającej wypieczone bochenki chleba. Komisja oceniała technikę wypieczenia bochenka chleba zgodną z elementami PROW 2007-2013, atrakcyjność dekoracji oraz sposób prezentacji. Punktem kulminacyjnym było wybranie spośród wszystkich uczestników najpiękniejsze bochenki chleba. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, drugie miejsce ZSCKR w Suwałkach a trzecie ZSCKR w Boninie. Pozostałe uczestniczące w wydarzeniu szkoły otrzymały dyplomy i nagrody pocieszenia. Oprócz prezentacji przepięknych stoisk, organizowane były prelekcje o tematyce rolniczej oraz warsztaty wypieku chleba.