Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2013 r. na szkolnej sali gimnastycznej odbył się apel przygotowany przez uczniów klasy drugiej technikum. Temat uroczystości ściśle związany był z 240 rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej i odwoływał się do szczególnych osiągnięć jej założycieli. Stad apel rozpoczęto krótką prezentacją multimedialną przedstawiającą historię początków działalności tejże Komisji . Następnie uczniowie wierszami i piosenkami uczcili święto swoich nauczycieli, kończąc swój program zabawnym skeczem pt. „Nasza klasa”. Na uwagę zasługuje fotogaleria składająca się z licznych zdjęć z historii szkoły – od jej założenia aż po dziś. Wszyscy uczniowie mieli okazję jeszcze po uroczystościach zapoznawać się z fotografiami, które udostępniono oglądającym na I piętrze szkoły.