Szkolenie PROW w Warszawie

23 uczniów naszej szkoły w nagrodę za dobre wyniki w nauce 14 – 15 lutego 2013 roku wzięło udział w dwudniowym  szkoleniu w Warszawie . Tematyka zajęć to „Promocja PROW 2007-2013. Informacja. Instrumenty wsparcia”. Przez dwa dni wszyscy pilnie słuchali wykładowców poszerzając swoją wiedzę o programach pomocowych dla rolnictwa, promujących dobrą żywność, rolnictwo ekologiczne itp.  Jednak ten wyjazd to nie tylko same wykłady. Zawierał on w sobie wiele atrakcji i połączył przyjemne z pożytecznym. Po pierwszym dniu zajęć wieczór spędziliśmy w Centrum Nauki Kopernik, natomiast drugiego dnia po zajęciach ruszyliśmy na krótkie zwiedzanie najważniejszych zabytków stolicy. Niestety na bliższe poznanie tak atrakcyjnego historycznie miejsca zawsze jest za mało czasu i zadowoleni lecz z lekkim niedosytem wróciliśmy do Henrykowa.